Tự Ăn Quả Đắng – Chương 12

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12 // Quyết định thay đổi

Vệ Tư Bạch nằm viện một mình suốt ba ngày, đến tận chiều thứ bảy mới có người đến thăm hắn.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 12”