Tự Ăn Quả Đắng – Chương 11

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 11 // Tôi mong rằng cậu sẽ giúp tôi

Thẩm Bình ngồi với Trần Trữ Ý một lát, chờ Trần Trữ Ý khá hơn mới xuống xe, chỉ nhắc nhở anh lái xe cẩn thận.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 11”