Tự Ăn Quả Đắng – Chương 10

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chường 10 // Cảm xúc

Ngày hôm sau, Trần Trữ Ý lái xe đưa Thẩm Bình đi làm. Trần Trữ Ý lo Thẩm Bình gặp chuyện gì trên đường, nên quyết định tự mình đưa mới yên tâm.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 10”