Tự Ăn Quả Đắng – Chương 8

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8 // Niềm vui bất ngờ

Trần Trữ Ý không ngại chuyện Thẩm Bình ‘tỏ tình’ theo kiểu chấn động trời đất như thế. Tuy rằng ban đầu anh cũng giật mình thật.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 8”