Cưới Chiến Thần – Chương 7

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

CHƯƠNG 7

Có lẽ trước ngày hôm nay, sự hiểu biết của Chu đại phu đối với từ “kẻ liều mạng”, chỉ dừng trên mặt chữ mà thôi.

Nhưng hôm nay, ông cuối cùng đã sâu sắc thấu hiểu, thế nào gọi là “kẻ liều mạng”.

Người nằm trên giường, rõ ràng toàn thân đều là vết thương, không còn đến nửa cái mạng, mạch đập hay hơi thở đều suy yếu, vậy mà vẫn có thể làm lơ, thản nhiên để mặc ông loại bỏ thịt thối, rắc thuốc bột cho y, còn rảnh để nhắc nhỡ ông, đừng hòng giở trò, lén trộm thuốc giải từ chỗ y.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 7”

Tui giỏi để tui lên – Chương 71

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 71:

Vì thế đại ca xã hội đen vung tay, giúp đỡ người nghèo E-Sports.

Trong giới E-Sports, có mấy chiến đội được gọi là “Phú hào”. Sở dĩ gọi là “phú hào”, không chỉ tuyển thủ chiến đội có thực lực mạnh, mà còn có các phú hào tư bản chống lưng câu lạc bộ.

Phần lớn đằng sau chiến đội đều là công ty lớn trong các ngành nghề——Bất động sản, hàng không, dụng cụ thể thao thậm chí công nghiệp thực phẩm.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 71”