Xuyên nhầm sinh tử văn – 048

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 48

Khi Lâm Cẩm Văn kêu Ngọc Trúc và Tam Thất lên hầu hạ, Cố Khinh Lâm đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ngoại trừ gương mặt vẫn còn ửng đỏ, hết thảy đều rất bình thường. Lâm Cẩm Văn thì lười nhác tựa người lên ghế, mặt cực kỳ vui sướng nhìn Cố Khinh Lâm.

So với Cố Khinh Lâm ngồi một cách ngay ngắn, Lâm Cẩm Văn chưa bao giờ là người có hành vi đoan chính.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 048”

Tự Ăn Quả Đắng – Chương 6

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6 // Góc nhìn và lợi dụng

“Mẹ kiếp, Hành Bách Thịnh đứt dây thần kinh chắc, ngu triệt để hết chỗ nói luôn rồi.” Người phụ trách phòng truyền thông bắt đầu chửi rủa từ khi bước vào thang máy, “Mấy đứa nhỏ trên mạng cũng thế, biết cái mẹ gì là đồ họa hoạt hình không? Má nó, tưởng thứ đó do Hành Bách Thịnh tự làm ra à?!”

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 6”