Xuyên nhầm sinh tử văn – 046

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 46

“Chọn ngươi? Chọn ngươi làm gì?” Hoàng đế sững sờ bởi câu nói của Lâm Cẩm Văn, căn bản không kịp phản ứng hắn có ý gì.

Lâm Cẩm Văn mặt dày mày dạn mắt sáng lấp lánh nói: “Hoàng thượng, chẳng phải đám đại thần này nói phải chọn một người tạm thay chức Thống lĩnh Ngự lâm quân sao? Ty chức cảm giác mình cũng có thể đảm nhiệm được đó.”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 046”

Ma Vương – Chương 13

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Sóng gợn lăn tăn (1)

Đại Ung, thành Thịnh Kinh.

“Hửm? Lén lút hẹn hò bị phát hiện?”

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 13”