Tự Ăn Quả Đắng – Chương 2

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2 // Không có tình nghĩa

Trần Trữ Ý thử nghiệm vài lần, xác định kỹ năng nghe được suy nghĩ của người khác có thể tắt được, chỉ cần anh thầm nhủ “Dừng lại”.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 2”