Tui giỏi để tui lên – Chương 65

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 65:

Chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ chính là Lộ Bá Nguyên

Đội hai của TTC phát huy không được tốt trong mùa thi đấu LDL Mùa Xuân này,  huấn luyện viên của đội 2 và anh Đinh đã thương lượng nhiều lần, anh Đinh đã trừng cầu ý kiến của từng đội viên và được sự đồng ý của họ mới sắp xếp trận huấn luyện thi đấu cho bọn họ.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 65”