Xuyên nhầm sinh tử văn – 045

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 45

Từ khi đến đây Lâm Cẩm Văn đã đi theo bên người Hoàng đế một đoạn thời gian, chưa bao giờ thấy ông tức giận đến như vậy. Lúc này hắn cảm thấy tròng mắt Hoàng đế đang nhìn Tiêu Như Quy đỏ ké, hoàn toàn không che giấu hung bạo cấp lũy thừa. Hai môi mím lại như thế lại khiến ông trông càng thêm lạnh lùng, Chu Thụy quỳ trên mặt đất cũng phải biến sắc vì dáng vẻ của Hoàng đế.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 045”