Ma Vương – Chương 12

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

Người trên nhân thế (4)

Bắc Mạc nằm ở phía bắc cả hai nước Đại Ung và Đông Lê, cũng là miền cực bắc của 33 châu vùng trung thổ. Nơi này luôn chìm trong thời tiết giá lạnh, vạn vật quanh năm bị băng tuyết bao phủ.

Chỉ vừa mới cuối tháng 9, Bắc Mạc đã tiến vào mùa đông, nơi nơi đóng băng, vạn dặm tuyết trắng.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 12”