Cưới Chiến Thần – Chương 6

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: Vọng Nguyệt

CHƯƠNG 6

Lại mặt?

Hoắc Vô Cữu đã diệt nước của Hậu Chủ, Hậu Chủ giết cha của Hoắc Vô Cữu. Đã đến tình trạng như vậy còn dám nói là nhà mẹ đẻ của Hoắc Vô Cữu?

Ngoài miệng nói lại mặt gì đó nhưng rõ ràng chỉ muốn tìm cớ, không thèm che giấu giọng điệu muốn chế nhạo nhục nhã Hoắc Vô Cữu một phen.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 6”