Tui giỏi để tui lên – Chương 61

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 61:

Tôi đánh người, cậu mắng người, hai chúng ta mỗi người mười ngàn.

Nếu Giản Nhung dùng thêm sức là có thể giãy ra được, nhưng cậu vừa giãy lại nghĩ đến tay của Lộ Bá Nguyên đang khó chịu, nên nhất thời không dám động, chỉ có thể dựa vào cái miệng xả cơn giận mà thôi.

Mãi đến khi không còn thấy người nữa,  Giản Nhung mới ngừng chửi.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 61”