Tui giỏi để tui lên – Chương 60

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 60:

Xin hỏi ngài chính là bậc thầy biến mặt kịch Tứ Xuyên Soft nổi tiếng thế giới sao?

Giản Nhung đã nghĩ ra cách ụp lên đầu.

Không chỉ ụp lên đầu,  còn muốn đánh cho một trận.

Lộ Bá Nguyên buông tay cậu ra, Giản Nhung lập tức lao ra khỏi cửa như một con báo hoang mới mài móng.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 60”