Cưới Chiến Thần – Chương 5

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: Vọng Nguyệt

CHƯƠNG 5

Sau khi đoàn người của Giang Tùy Châu đi xa, trong nội viện lập tức hoàn toàn yên tĩnh.

Hoắc Vô Cữu ngồi dậy, kéo xe lăn lại gần, chống tay vào mép giường mượn lực, nhấc một cái ngồi lên xe lăn.

Y yên lặng kéo tóc lên sau ót, lưu loát cột lại, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếp tục đọc “Cưới Chiến Thần – Chương 5”