Mặc sức cưng chiều – Chương 9

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 9:

Bắt đầu mờ ám

Hàn Tử Dịch cảm động bởi câu nói trong lúc vô ý của Thẩm Yến Trầm, sau đó anh nhìn Thẩm Yến Trầm rồi nói với giọng nói vô cùng dịu dàng: “Được, nếu thật sự có ngày như vậy, nhất định tôi sẽ tìm cậu nương tựa.”

Thẩm Yến Trầm còn chưa kịp mừng lại nghe Hàn Tử Dịch nói tiếp: “Vậy chúng ta tiếp tục làm bài đi.”

Thẩm Yến Trầm: “…”

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 9”