Ma Vương – Chương 8

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8

Lãng khách tiêu dao (4)

Thời gian lặng lẽ trôi, sắc trời tối mịt mờ.

Trong Tiêu Dao Lâu, một đám người quỳ đầy đất, những đôi tay buông thõng bên người đang run rẩy.

“Vương hầu quý tộc, hoàng tử công chúa, đến cả các chư hầu ở tận đất phong, bọn người ma đạo ẩn mình trong bóng tối… cũng thò một tay vào?”

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 8”