Ma Vương – Chương 7

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7

Lãng khách tiêu dao (3)

“Đó là lâu chủ của Tiêu Dao Lâu? Không lầm đó chứ?”

“Nghe nói người này lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy là xây dựng được cả cơ nghiệp như Tiêu Dao Lâu, ai mà ngờ hắn lại còn trẻ đến thế!”

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 7”