Quý Ông Ưu Phiền – Chương 30

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30

Chọn Liên Vũ Phàm gia nhập studio là kết quả có được sau khi nhóm lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 30”