Tui giỏi để tui lên – Chương 55

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 55:

“Đứng lên, đi xuống trước đã!”

XIU câm nín vài giây,  sau đó bật cười: “Đừng kích động…cậu ấy chỉ là nhớ rõ trận leo rank nào đó với cậu trước đây. Hôm live stream đó cảu cậu ấy, cậu ta vẫn đang dùng điện thoại xem, nên cảm thấy cậu đáng yêu.”

Tiểu Bạch nghĩ thầm nhưng ngài mẹ nó đừng nói từ đáng yêu chứ, nếu không cái miệng này mà mở là không cản nổi.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 55”