Ma Vương – Chương 5

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5 // Lãng khách tiêu dao (1)

Mỗi giờ mỗi khắc trong thành Thịnh Kinh đều có sóng ngầm cuồn cuộn, phủ Tề Vương bị người ngoài cài cắm không còn nguyên vẹn.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 5”