Ma Vương – Chương 5

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

Lãng khách tiêu dao (1)

Mỗi giờ mỗi khắc trong thành Thịnh Kinh đều có sóng ngầm cuồn cuộn, phủ Tề Vương bị người ngoài cài cắm không còn nguyên vẹn.

Khi Yến Nguy Lâu về đến phủ Tề Vương thì không hề che giấu. Vào ngày hắn tuyên bố “bế quan”, tin tức “Thế tử Tề Vương bị ám sát” đã truyền đến tay khá nhiều người bằng đủ mọi con đường bí mật.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 5”