Bình Tĩnh – Chương 5

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

Khi đó anh vừa choáng váng vừa yếu ớt, chỉ quan tâm đến việc Alpha kia có đuổi theo hay không. Nguy cơ gần trong gang tấc, còn ai suy nghĩ được những việc khác chứ.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 5”