Tui giỏi để tui lên – Chương 52

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 52: “Đã lớn như vậy rồi.”

Biểu diễn xong. Giản Nhung đang lưỡng lự làm sao mở miệng hỏi Tiểu Bạch về chuyện “thời gian quy định” nhưng khóe mắt lại thoáng trông thấy một bàn tay thon dài đang nhặt chiếc tất dài bị ném dưới thảm.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 52”