Xuyên nhầm sinh tử văn – 042

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 42

Sau khi Ôn lão thái gia nhỏ nhẹ chậm rãi trấn an, rốt cuộc Chu Thụy cũng có thể bình ổn được tâm trạng khủng hoảng lo lắng của gã. Gã nghiêm túc suy ngẫm lời của Ôn lão thái gia, càng nghĩ càng cảm thấy Ôn lão thái gia nói rất có lý.

Hoàng đế có ý truyền ngôi cho gã, hẳn là lúc này chỉ muốn rèn luyện gã mà thôi. Nghĩ đến sự thật này, Chu Thụy kích động không thôi, với gã mà nói không có chuyện gì có thể phấn khích hơn chuyện này.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 042”