Ma Vương – Chương 2

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2 // Trở về nhân gian (2)

Thành Thịnh Kinh, chốn kinh thành đèn đuốc như sao.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 2”