Ma Vương – Chương 2

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

Trở về nhân gian (2)

Thành Thịnh Kinh, chốn kinh thành đèn đuốc như sao.

Từng ngọn đèn mờ ảo nhuộm sáng mỗi ngọn cây, ánh trăng sao như thác đổ. Tiếng chiêng rộn rã, trống nhạc hòa ca, đường Chu Tước sáng rực như ban ngày.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 2”