Xuyên nhầm sinh tử văn – 041

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 41

“Có phải Đại hoàng tử giám quốc rất bất lợi cho ngươi không?” Trong lúc Lâm Cẩm Văn đang suy nghĩ về tình huống trước mắt thì Cố Khinh Lâm đột nhiên hỏi như vậy.

Lâm Cẩm Văn nhếch đuôi lông mày, nhìn y hỏi, “Sao ngươi lại nói vậy?”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 041”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 29

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Vưu Chính Bình tỉnh lại thì trời đã tối, cậu chớp chớp mắt, đến giờ vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 29”