Tui giỏi để tui lên – Chương 50

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 50: Không phải tui làm nũng rồi sao?

Nửa phút sau khi Lộ Bá Nguyên đi ra khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung còn cúi đầu nhìn váy của chính mình .

Váy này…được phải không?

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 50”