Ma Vương – Chương 1

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1 // Trở về nhân gian (1)

Vùng hoang vu phía bắc Thần Châu cũng là nơi tận cùng của trời đất.

Tiếp tục đọc “Ma Vương – Chương 1”