Tui giỏi để tui lên – Chương 48

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 48: Bình luận nào nào nàoNhớ thương mấy lão bạn mấy người, tâm sự đi. [ôm ôm]

Tới đèn đỏ,  Lộ Bá Nguyên dừng xe liếc mắt: “Sao không nhặt lên.”

“Cứ để nó nằm đó đi.” Giản Nhung đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 48”