Tui giỏi để tui lên – Chương 45

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 45: Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi hả?

Giản Nhung đánh thông đường trên, đẩy ngã xong ba trụ nhà lính đối phương cũng không đi, Lộ Bá Nguyên thường hay đến một chuyến, bây giờ chỉ còn một trụ nhà lính siêu cấp bóng loáng .

Không Không ở trụ nhà lính cách đó trong xa đang đánh nhau với lính nhà của Giản Nhung,  có hơi mở mịt không hiểu làm sao.

[Tất cả]Không Không: Tui làm gì nên tội với TTC vậy hả trời?】

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 45”