Tui giỏi để tui lên – Chương 40

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 40: Mấy người chờ chút, tui đi hỏi @TTC·Road

Lúc Giản Nhung nghe xong thì chìm vào im lặng.

Lát sau, anh Đinh ngồi ở phía sau quay đầu lại hỏi: “Nói cái gì vậy?”

“Không.” Lộ Bá Nguyên thu nụ cười lại.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 40”