Tui giỏi để tui lên – Chương 38

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 38: Soft thánh troll đệ nhất toàn LPL

“…Hai người đang làm gì đó?”

Nghe thấy có tiếng động,  Giản Nhung vô thức dừng động tác lại, thả tay của Lộ Bá Nguyên ra.

Cảm giác bấm xoa trên tay đã biến mất, Lộ Bách Nguyên từ từ mở mắt ra và đối diện ánh mắt với hai người đứng ngoài cửa.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 38”