Tui giỏi để tui lên – Chương 34

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 34: Xin hỏi khi nào thì bạn gửi đầu qua?

Trận đấu chính thức bắt đầu, năm tướng xuất hiện tại Bệ Đá Cổ.

“Anh cách tai nghe cũng cảm thấy có thể nghe được tiếng gọi của khán giả.” Viên Khiêm nói.

Tiểu Bạch nói: “Anh Khiêm, lần sau anh cầm Teemo đi, chắc chắn khác giả còn kích động hơn hôm nay nữa đó.”

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 34”