Mặc sức cưng chiều – Chương 5

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 5: Ngã vào trần ai

Khi đó Thẩm Yến Trầm đã hoàn toàn nắm trong tay Hải thị Thẩm gia, đa phần người ngoài đều đánh giá cậu là tính cách âm trầm, làm người cực đoan, thủ đoạn làm việc độc ác, trong mắt không dung được nửa hạt cát, là người chẳng thể ở chung nổi.

Người bên cạnh sợ cậu, những điều này Thẩm Yến Trầm không quan tâm.

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 5”

Xuyên nhầm sinh tử văn – 025

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 25

Mẫu thân của nhị hoàng tử Chu An là đó Tề phi, Tề phi xuất thân từ Trấn quốc công, nội tình gia thế của nàng năm đó có thể so với Hiền phi, tuổi nàng lại nhỏ tuổi hơn Hiền phi nhiều, dáng vẻ thanh thuần không diễm lệ, mỹ nhân thanh thuần hiếm có trong cung. Năm đó Hoàng đế rất yêu thích, chia sẻ không ít sủng ái của Hiền Phi bởi vì đã có Đại hoàng tử mà vinh sủng bất suy.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 025”