Tui giỏi để tui lên – Chương 32

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 32: “Ngu ngốc.”

Anh Đinh nhất thời không biết có nên vả vào cái miệng ăn mắm ăn muối của Giản Nhung không nữa,  còn bên tổ chức thi đấu cũng cố ý gây chuyện nữa chứ.

Bình luận trên mưa đạn lướt rất nhanh, mấy khán giả đến sau phải tắt mưa đạn mới có thể nhìn rõ được lịch thi đấu——

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 32”