Tui giỏi để tui lên – Chương 30

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 30: Gần đây sao không tìm tôi đánh đôi?

Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên hút thuốc, trước đó khi cậu ở ban công “nghe trộm”, Lộ Bá Nguyên cũng chính là mang theo mùi thuốc quay về phòng.

Lộ Bá Nguyên hút thuốc, không có cảm giác ôn hòa như bình thường mà toàn thân như hòa vào đêm tối mùa đông của Thượng Hải.

Khi Giản Nhung bước qua,  nghe XIU hỏi: “Ông gọi tới hả?”

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 30”