Tui giỏi để tui lên – Chương 28

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 28: Xấu chỗ nào, rõ ràng là khờ đến đáng yêu.

Hôm sau, Giản Nhung dậy muộn.

Khi cậu đến phòng huấn luyện thì mọi người đã ngồi trước máy tính rồi. Qua thời gian ngắn nghỉ ngơi, bây giờ tất cả mọi chiến đội đều bắt đầu khôi phục huấn luyện.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 28”