Xuyên nhầm sinh tử văn – 022

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 22

Sau khi Lâm Cẩm Văn rời đi lập tức kêu Ngọc Trúc và Tam Thất trở về chăm Cố Khinh Lâm, Tam Thất và Ngọc Trúc nghe được tiếng bước chân của hắn rời khỏi dồn dập hơn thường ngày vài phần. Lâm Cẩm Văn nhìn bóng lưng hai người, cảm thấy có chút cảm khái.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 022”

Mặc sức cưng chiều – Chương 4

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Chuyển ngữ: Tử Hầu

Chương 4 : Đối chọi gay gắt

Cuộc hôn nhân giữa cha Hàn Văn Lạc và mẹ Lý Uyển của Hàn Tử Dịch có thể nói là cực kỳ cẩu huyết.

Cuộc sống khôi hài hơn cả trong tiểu thuyết, điều này có căn cứ chân thật.

Ví dụ như Hàn Văn Lạc và Lý Uyển .

Tiếp tục đọc “Mặc sức cưng chiều – Chương 4”