Hôn quân – Phiên ngoại

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Chuyển ngữ: Từ Hầu bà bà

Chương 87 Phiên ngoại Cảnh đế

Cảnh đế đã ngẩn người ở xã hội hiện đại được vài ngày, bây giờ đã có thể thích nghi rất tốt ở đây rồi.

Nhắc đến cũng thật kỳ diệu, năm đó sau khi y chết lúc mở mắt thì người đã nằm trong bệnh viện. Là mấy người leo núi đã phát hiện ra y ở một góc nào đó, sau đó báo cảnh sát rồi đưa y vào bệnh viện.

Tiếp tục đọc “Hôn quân – Phiên ngoại”