Hôn quân-Chương 84

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 84

Chuyện xảy ra ở trong cung vào buổi tối hôm đó chưa từng truyền ra bất cứ lời đồn nào, đại thần cũng không dám lén lút nghị luận nhiều hơn, Thái hậu bị bệnh cũng không khiến mọi người đặt biệt quan tâm.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 84”

Tui giỏi để tui lên – Chương 25

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 25: Anh ta nói gì không quan trọng, quan trọng là ông

Trốn không được,  Giản Nhung ngồi xếp bằng trên đầu giường, nhìn áo khoác bên cạnh vò đầu bứt tai.

Lúc này chiếc áo khoác “mượn” này có nhiều nếp nhăn, có thể thấy đêm qua bị cậu giày vò không hề nhẹ. Giản Nhung cầm áo lên ngửi, toàn mùi rượu.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 25”