Hôn quân-Chương 83

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 83

Ôn Uyển muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng Tề Quân Mộ đã không muốn nghe những lời giải thích của nàng nữa.

Làm Hoàng đế, muốn nghi ngờ một người, tự nhiên có thể điều tra những tình huống không hợp lý. Khi Ôn Uyển cùng y thành thân thì đổ bệnh, có lẽ lúc đó cũng không phải nàng cố ý, nhưng sau đó, nàng không muốn để y tới gần, vẫn cố ý khiến bản thân bị bệnh là sự thật.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 83”