Xuyên nhầm sinh tử văn – 020

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 20

Giữa không khí im lặng, Mai thị là người phản ứng đầu tiên. Ả lạnh mặt nhìn Ngọc Trúc nói: “Một tiểu nha đầu như ngươi không ngờ lại biết thật nhiều đó, nếu quả thật mang thai, thiếu chủ quân nhà các ngươi chẳng lẽ lại không tự biết? Y vốn là mỗi tháng mùng một mười lăm mới đến thỉnh an, có thai đến đây nói một tiếng chẳng lẽ ta còn có thể ép y đến đây hay sao?”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 020”

Hôn quân-Chương 81

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 81

Lời của Hoàng đế vừa dứt, liền hiện ra nụ cười khá hiền lành thân thiện.

Lâm Tiêu đảo mắt, ông nhìn Hoàng đế, nhìn rất lâu, nhưng không thể nhìn ra được gì từ gương mặt của Hoàng đế.

Tựa như Hoàng đế nói một câu bình thường, làm một chuyện bình thường.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 81”