Tui giỏi để tui lên – Chương 23

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 23: Roẹt~

Nửa tuần sau,  hợp đồng ký kết cũng được đưa xuống.

Là hợp đồng ngắn hạn, thời gian ký kết chỉ có một mùa thi đấu.

Giản Nhung nhìn thoáng qua, lương căn bản và chia phần của live stream nâng lên không ít,  có thể nhìn ra anh Đinh đã tận lực tranh thủ giùm cậu.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 23”