Hôn quân-Chương 80

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 80

Lâm Tiêu tất nhiên không đồng ý quan điểm của Anh vương, ông kiên định cho rằng Tề Quân Chước vô tội.

Anh vương lại nghĩ, chính là Tề Quân Chước phái nữ thích khách ám sát Tề Phàm và Ôn Diệu, lúc đầu Tề Quân Chước đã để cho nữ thích khách chạy thoát, tuyệt đối là tình nghi rắp tâm hai người, thậm chí có thể nói là giơ kiếm chỉ về phía Hoàng đế.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 80”