Xuyên nhầm sinh tử văn – 019

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 19

Cố Khinh Lâm nhíu mày, y lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao, chỉ có điều sắc mặt vẫn không được tốt lắm.

Lâm Cẩm Văn nói: “Sắc mặt của ngươi rất xấu, ta kêu đại phu đến xem bệnh cho ngươi.”

“Không cần.” Cố Khinh Lâm rất ghét uống cái thứ chất lỏng đắng chát khó uống kia, chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy dạ dày khó chịu, lập tức cự tuyệt nói: “Chẳng qua mấy ngày nay ăn nhiều đồ lạnh, về sau ăn ít chút sẽ không sao.”

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 019”

Hôn quân-Chương 79

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 79

Hoàng đế biểu hiện đặc biệt hùng hổ dọa người, điều này khiến các đại thần đều cảm thấy khiếp sợ.

Nếu như là Thẩm Niệm biểu hiện như vậy, bọn họ còn không có cảm thấy như vậy, dù sao đã quen rồi, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ người nói đâm trúng tử huyệt lại chính là Tề Quân Mộ, điều này khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 79”