Tui giỏi để tui lên – Chương 21

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 21: Chúc mừng câu lạc bộ TTC sớm được vào Top 16 S11

Thi đấu huấn luyện quy định là đánh ba trận thắng hai, TTC liên tục thắng hai trận, trận cuối cùng không cần phải đánh nữa.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 21”