Hôn quân-Chương 78

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 78

Thời gian khai yến được Khâm Thiên Giám tính toán kịp thời, văn võ bá quan của Đại Tề đã đến sớm trước thời gian đó.

Sứ thần Tây Địch cũng trang phục lộng lẫy tham dự, phong tục của Tây Địch không giống như của Đại Tề, Đại Tề từ xưa đến nay đều chú ý đến áo mũ đoan chính, Tây Địch bởi vì địa thế và dân phông mà ăn mặc cũng không đoan chính như Đại Tề, mặc trên người đều là da các loại.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 78”