Hôn quân-Chương 65

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 65

Lâm Tiêu vốn là muốn để Hoàng đế tự mình cân nhắc đến ý trừng phạt nặng là như thế nào, nhưng ai mà biết Hoàng đế nói thẳng lời trong đầu của ông ra. Đây thật sự là suy nghĩ của ông, chỉ là lời nói này không nên do từ miệng thần tử thốt ra.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 65”