Thoáng Hương – Ngoại truyện (Hết)

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Ngoại truyện // Tật xấu

Lúc trước Tiêu Thầm từng nhắc đến “tật xấu” của mình, một trong số đó là mộng du.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Ngoại truyện (Hết)”

Hôn quân-Chương 64

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 64

Chuyện Hoàng đế nằm mơ tất nhiên Thẩm Niệm không biết.

Chỉ là hắn xong nhiệm vụ quay về thiên điện Càn Hoa nghỉ ngơi, khi đi qua chính điện biết rõ lúc này Hoàng đế hẳn là đã vào triều nhưng chính mình kiềm chế không được vẫn liếc mắt nhìn vào bên trong.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 64”