Tui giỏi để tui lên – Chương 13

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 13 : [ Tìm việc ]

Đêm khuya ở quán thịt nướng.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 13”

Thoáng Hương – Chương 40

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 40 // Chịu trách nhiệm cả đời

Sắp đến tết, công ty của Tiêu Thầm cuối cùng cũng cho nghỉ lễ vào ngày cuối cùng.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 40”